Fortid

Kort historisk gennemgang:

Ejer af Plejehjemmet Karstensminde, Ulla Kristine Petersen, foran den ældre, men moderniserede fløj af plejehjemmet. Plejehjemmet er oprindeligt grundlagt i 1954, hvilket tilfældigvis er Ulla Petersens fødeår. Yderligere bærer vejen hvor plejehjemmet ligger samme navn som Ulla Petersens fader Hans Jensen.


Karstensmindes historie kort fortalt:

Omkring 1921 skænkede enkefrue Katrine Knudsen i Jernved henved 1 tønde land nord for Jernved kirke. Derudover skænkede hun et større beløb bestemt til et hjem for pensionister. Hun og hendes mand havde tjent pengene under et mangeårigt ophold i staten Oregon i Amerika. Pengene var øremærkede til et pensionisthjem, men af forskellige årsager skete der først noget, da en uddeler ved navn Karsten Petersen skænkede sognerådet 50.000 kr. Karsten Petersen havde ingen arvinger og var mest knyttet til Jernved og Gredsted igennem sin kundekreds som uddeler. Ud over de 50.000 gav han senere 30.000 kr. Hele donationen var øremærket et alderdomshjem i Gredstedbro, og hans kunder fra Gredstedbro og Hjortlund kunne så her få et bosted i deres alderdom, mente han. Den beliggenhed der senere blev besluttet, viste sig så, retfærdigvis i forhold til Karsten Petersens ønsker, at være praktisk i forhold til afstanden til brugsen. Byggegrunden til alderdomshjemmet blev skænket af Sofie og Hans Jensen Hansen. Det satte så gang i processen med etableringen af et alderdomshjem, og sognerådet bestemte ved en flertalsbeslutning at sådan skulle det være. Gredstedbro havde en jernbaneforbindelse og en fast busforbindelse og dermed var beliggenheden bedre end Jernveds. Beliggenheden var endvidere praktisk i forhold til afstanden til brugsen. Der blev, ved arkitekt Jacobsen, udfærdiget et projekt og afholdt licitation på dette i 1952. Projektets samlede pris blev beregnet til omkring kr. 280.000. I 1954 stod hjemmet færdigt og kunne tages i brug omkring april samme år. Der var da plads til 16 beboere. Siden har Karstensminde modtaget flere større donationer fra rundhåndede borgere og beboere. Nogle af disse beløb er brugt til anlæg omkring hjemmet og dermed til gavn og glæde for beboere og besøgende. Det er forståeligt med denne baggrund og historik, at skuffelsen var stor blandt mange Gredstedbro borgere, da Esbjerg Kommune for få år siden besluttede at nedlægge hjemmet. Forskellige initiativer har været igangsat for at genetablere Karstensminde som plejehjem. Først da ejendommen blev sat til salg af Esbjerg Kommune, skete der noget i positiv retning.

Tilsyns rapport

Kom og spis

Vi serverer varme retter alle ugens syv dage.
Klik her for at se mere.